Ammattikuntatunnustukset

Ammattikuntatunnustukset

Cordon Bleu

1 §
Tunnuksen myöntää anomuksesta Suomen Keittiömestarit ry:n hallitus, jolle alueyhdistysten hallitukset esittävät harkintansa mukaan ammattitunnusta myönnettäväksi aktiivisille jäsenille. Alueyhdistysten on tehtävä esitys vähintään kolme kuukautta ennen ko. jako ajankohtaa. Suomen Keittiömestarit ry:n ja alueyhdistysten tulee pitää kirjaa tunnuksen saaneista.

2 §
Alayhdistykset ovat oikeutettuja esittämään jäsenelleen CB -tunnusta mikäli jäsen on ollut alalla vähintään kahdeksan vuotta (8), josta vähintään viisi vuotta (5) alueyhdistyksen tai alueyhdistysten aktiivisena jäsenenä. Jäsen on osallistunut aktiivisesti alueyhdistyksen hyväksi toimintaan 70 % sen aktiivisesta toiminnasta (kokoukset, koulutukset,sekä koko ammattikunnan hyväksi tehdystä toiminnasta niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ). Alueyhdistykset kirjaavat vuosittain yhdistyksen toimintakertomukseen tapahtumat sekä niihin osallistuneet.

3 §
Jäseneksi liittyminen lasketaan sen vuoden alusta jolloin jäsen on liittynyt Suomen Keittiömestarit ry: n alueyhdistyksen jäseneksi. Jäsenyys muissa NKF:n alueyhdistyksissä huomioidaan.

4 §
Jäsen, joka ei täytä edellä mainittuja kriteerejä ja on osallistunut kansainvälisiin kilpailuihin Suomen Keittiömestarit ry:n edustajana ja on voittanut kultaa, hopeaa tai pronssia, on Suomen Keittiömestarit ry:n hallituksella oikeus myöntää CB- ammattikunnan tunnus.

5 §
Suomen Keittiömestarit ry:n hallitus voi harkintansa mukaa myöntää kultaisen ammattikunnan tunnuksen jäsenelle, joka on ollut erityisen aktiivisesti mukana yhdistyksen toiminnassa vähintään kymmenen (10) vuotta. :a.Lisäksi kultainen CB -ammattikunnan tunnus voidaan myöntää yhdistyksen ulkopuoliselle henkilölle, joka on erityisen merkittävällä tavalla toiminut Suomen Keittiömestarit ry:n hyväksi, sekä NKF:n ja tai WACS:n ammattikuntatoiminnassa ansioituneille henkilöille

6 §
CB – ammattitunnukset jaetaan Suomen Keittiömestarit ry:n liittopäivillä. Suomen Keittiömestarit ry:n hallitus harkintansa mukaan voi jakaa CB- ammattitunnuksen myös muissa ammattikuntaa juhlistavissa juhlatilaisuuksissa.

Käyttö ja säännöt

Cordon bleu on henkilökohtainen. Mitalin taakse kaiverretaan saajan nimi ja myöntämispäivä. Alueyhdistysten tulee suorittaa jäsentensä Cordon bleu kustannuksista muodostuneet valmistuskulut kuukauden sisällä myöntämispäivästä lukien Suomen Keittiömestarit ry. tilille.

Cordon bleu -haltijan tulee huolehtia nauhan siisteydestä ja puhtaudesta käädyn ketjut ja lisänauhat tulee olla ommeltuna asianmukaisesti nauhassa.

Cordon bleu’tä ei voi lainata toisille. Ilmenneistä Cordon bleu’n väärinkäytöksistä on ilmoitettava alayhdistyksen ja Suomen Keittiömestarit ry:n hallituksille. Väärinkäytöksissä Suomen Keittiömestarit ry’n hallituksella on oikeus pyytää Cordon Bleu’n haltijaa palauttamaan ammattikunnan tunnuksen viipymättä Suomen Keittiömestarit ry’n hallintaan.

Liittopäivät, puheenjohtajakokoukset, NKF-ja WACS- tilaisuudet, edustustilaisuudet, salityöskentelyssä (ei ruoanvalmistuksen), ammatillisissa juhlatilaisuuksissa Cordon bleu’tä on kannettava kunnioituksella. Pinssejä tai muuta vastaavaa ei saa käyttää ammattikunnan tunnuksissa.

Cordon bleun saaneet jäsenet, jotka ovat jättäneet jäsenmaksun suorittamatta tai ovat eronneet Suomen Keittiömestarit ry:stä eivät saa käyttää Cordon bleuta.

Suomen Keittiömestarit ry: n puheenjohtajan nauhan keskiosassa ketjun alla 25 mm leveä hopean värinen silkkinauha. Mitalin yläpuolella hopeinen levy 60 mm x 25 mm, johon kaiverrettu Suomen Keittiömestarit ry. puheenjohtaja ja Suomen vaakuna.9 §.Alayhdistysten puheenjohtajien nauhassa mitalin yläpuolella hopeinen levy 60 mm x 25 mm, johon on kaiverrettu alueyhdistyksen nimi ja kiinnitettynä yhdistyksen nimeen liittyvä kaupunki tai maakuntatunnus, kooltaan 15 mm x 15 mm.

Cordon Rouge

Cordon Rouge on kunniamerkki, jonka NKF (Nordisk Kökkenchef Federation) voi myöntää niille ansiokkaille jäsenille, jotka ovat tehneet arvokasta työtä oman maansa yhdistyksen hyväksi. Kansalliset yhdistykset toimittavat liitolle ehdottamiensa jäsenten ansioluettelon (Curriculum Vitae). Pohjoismaisen Keittiömestariliiton hallituksella on oikeus päättää, kenelle kunniamerkki annetaan.

Myönnetyt Cordon Rouge -tunnustukset