Tietoa yhdistyksestä

Suomen Keittiömestarit – rakkaudesta ruokaan, yhteistyötä yli rajojen

Suomen Keittiömestarit ry on valtakunnallinen yhdistys, joka toimii Suomessa rekisteröityneiden alueellisten keittiömestariyhdistysten keskusjärjestönä. Yhdistyksen tehtävänä on edistää suomalaista ruokakulttuuria ja gastronomiaa, toimia jäsenistönsä ammattitaidon ja -tiedon edistäjänä ja kehittäjänä sekä on lisätä tietämystä alasta ja sen merkityksestä yhteiskunnalle.

Yhdistys edistää jäsenistönsä kautta alan kollegiaalisten verkostojen muodostumista sekä tekee aktiivista yhteistyötä sidosryhmiensä, kuten alan yhdistysten, yhteisöjen ja yritysten sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa. Lisäksi yhdistys tukee alan kotimaista ja kansainvälistä kilpailutoimintaa.

Strategia

Suomen Keittiömestarit ry toteuttaa tehtäväänsä seuraavilla toimenpiteillä:

  • Teemme aktiivista yhteistyötä alueyhdistysten kesken. Kannustamme alueyhdistyksiä aktivoimaan alueellaan työskenteleviä mestareita liittymään yhdistykseen.
  • Teemme aktiivista yhteistyötä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Panostamme nykyisten ja uusien yritysyhteistyösopimusten kehittämiseen toimintamme jatkuvuuden turvaamiseksi. Kannustamme alan yrityksiä liittymään yhdistykseen kannattajajäseninä.
  • Tuemme alan kotimaista ja kansainvälistä kilpailutoimintaa kouluttamalla ja mahdollistamalla kilpailijoiden ja tuomareiden osallistumisen kilpailuihin.
  • Teemme toimenpiteitä nuorten kannustamiseksi alalle ja sitouttamiseksi alan työhön. Teemme aktiivista yhteistyötä alan oppilaitosten kanssa ja tuemme nuorten kokkien osallistumista kotimaiseen ja kansainväliseen kilpailutoimintaan. Lisäksi tuemme nuorten verkottomista ja ammattitaidon edistämistä Young Chefs Club -toiminnan avulla.
  • Edistämme toiminnallamme suomalaisten raaka-aineiden arvostusta ja tunnettuutta puhumalla puhtaiden, selkeiden ja jäljitettävien kotimaisten raaka-aineiden puolesta.
  • Viestimme toiminnastamme avoimesti ja aktiivisesti perinteisen ja sosiaalisen median kanavissa.

Arvot

Yhdistyksemme toimintaa ohjaavat arvot ovat yhdessä tekeminen, korkeatasoisen keittotaidon kehittäminen sekä tiedon ja osaamisen jakaminen sekä vastuullisesti tuotettu kestävä ruoka ja sosiaalinen hyvinvointi.

Visio

Visionamme on olla tulevaisuudessa alan merkittävä jäsenyhdistys, joka edistää suomalaista gastronomiaa ja korkeatasoista keittotaitoa. Lisäksi haluamme tehdä aktiivista yhteistyötä sekä olla haluttu ja molemminpuolista arvoa tuottava yhteistyökumppani kannattajayrityksillemme ja muille sidosryhmillemme kotimaassa ja kansainvälisesti.


Suomen Keittiömestarit ry on Pohjoismaiden keittiömestariliitto NKF:n ja maailman keittiömestariliiton World Chefsin jäsenyhdistys.

Lisätietoa
Alueyhdistykset
Henkilöjäseneksi liittyminen
Kannattajajäseneksi liittyminen