Mediatiedote 16.06.2023

Keittiömestarit kokkaavat Suomiruoka-reseptiikkaa

Suomen Keittiömestarit ry testaa ja tuottaa Suomiruoka-reseptiikkaa maa- ja metsätalousministeriön kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti Suomen maakuvatyön ja elintarvikeviennin edistämiseksi.  Reseptiikka tulee avoimeen jakoon, mutta sen toivotaan palvelevan erityisesti Suomessa kansainvälisiä kokouksia järjestäviä tahoja sekä Suomen suurlähetystöjä ja edustustoja maailmalla.

Suomalainen ruokakulttuuri on rikas ja ainutlaatuinen. Elintarvikevientimme on kasvussa, samoin kansainvälisten tapahtumien järjestäminen Suomessa. Suomi on kuitenkin ruokakulttuuriltaan suhteellisen tuntematon maa ja tarvitsemme toimia paitsi itse maakuvan, mutta myös suomalaisen ruuan esiin nostamiseksi. Ulkoministeriö ja Suomen edustustot tekevät maailmalla järjestelmällistä ja koordinoitua työtä maamme myönteisen tunnettuuden lisäämiseksi. Maakuvatyö on strategista vaikuttamis-, markkinointi- ja viestintätyötä, jolla vaikutetaan kohderyhmien tietoihin, mielipiteeseen ja lopulta päätöksiin. Myös ruoalla on tässä oma merkittävä roolinsa, ja ruokaviennin tuotteiden tulee näkyä konkreettisesti lautasilla. Suomalaisen ruoan tarinaa ja ruokakulttuuria edistetään muun muassa maa- ja metsätalousministeriön ja ulkoministeriön yhdessä toteuttamalla The smart taste of nature -aineistolla https://toolbox.finland.fi/life-society/the-smart-taste-of-nature/ .

”Jotta ruokakulttuurimme näkyy kansainvälisille vieraille ja kohderyhmille myös käytännön kautta, tulee tilaisuuksissa ja tapahtumissa tarjottavan ruoan olla suomalaisen ruokakulttuurin mukaista ja sen tulee huomioida eri sesongit”, korostaa Annariina Kukkonen, ulkoministeriön konferenssivalmentaja. ”Tarvitaan myös tarinat, miksi halutaan tarjota juuri kyseinen menu tai ruokalaji. Suomessa tai Suomea edustavissa tilaisuuksissa tulee tarjota suomalaista ruokaa ja ruokalajeja sanoitusta myöten. Mikäli mahdollista, aina myös suomalaisista raaka-aineista valmistettuna”, jatkaa Kukkonen. ”Käytännössä Suomessa toteutettavissa kansainvälisissä kokouksissa yms. ei edelleenkään tuoda tarjonnassa riittävästi esiin suomalaista ruokakulttuuria, raaka-aineita ja elintarvikkeita. Myös Suomen suurlähetystöissä maailmalla ja niiden keittiöissä tulisi nostaa suomalaisuutta vahvemmin esiin”, kertoo Kirsi Viljanen maa- ja metsätalousministeriöstä. Toimijat ja palveluntuottajat tarvitsevatkin lisää tietoa ja käytännön reseptiikkaa ruokakulttuurista ja suomalaisesta ruuasta, jotta suomalaisuuden esille tuonti ja ruuan tarjoaminen tehdään helpommaksi maamme edustustilaisuuksissa.

”Suomen Keittiömestarit ry iloitsee Suomiruoka-yhteistyöstä ministeriöiden kanssa”, kertoo projektista vastaava Leena Pölkki Suomen Keittiömestareista. ”Tämä on yhteinen ponnistus, johon olemme saaneet tukea myös alueyhdistyksiltä perinteisten ja paikallisten reseptien muodossa”, jatkaa Pölkki. Strategiansa mukaisesti Suomen Keittiömestarit ry haluaa edistää toiminnallaan suomalaisten raaka-aineiden arvostusta ja tunnettuutta puhumalla puhtaiden, selkeiden ja jäljitettävien kotimaisten raaka-aineiden puolesta. Yhdistyksen toimintaa ohjaavat arvot ovat yhdessä tekeminen, korkeatasoisen keittotaidon kehittäminen sekä tiedon ja osaamisen jakaminen sekä vastuullisesti tuotettu kestävä ruoka ja sosiaalinen hyvinvointi.

Suomiruoka-reseptiikkaa kehitetään ja valokuvataan Gradian Priimuksen kampuksella Jyväskylässä, Taulumäentie 45, juhannusviikolla 20.-22.6. Valmis materiaali tullaan julkaisemaan Suomen Keittiömestarit ry:n sivustolla https://www.chefs.fi/ elokuussa. Toivotamme median edustajat tervetulleiksi seuraamaan 20.-21.6. klo 12-15. Etukäteisilmoittautuminen Leena Pölkille (yhteystiedot alla).

Lisätietoja:

Leena Pölkki, Suomen Keittiömestarit ry lahiruoka@chefs.fi p. 0404137149

Kirsi Viljanen, MMM kirsi.viljanen@gov.fi p. 0295162142

Annariina Kukkonen, UM annariina.kukkonen@gov.fi p. 0505957407

Share this Post: