Young Chefs Club

Young Chefs Club

Young Chefs Clubin on Suomen Keittiömestarit ry:n alainen nuorille kokeille suunnattu jaosto. Toiminta pohjautuu kokkien maailmanliito World Chefsien Young Chefs Club -toimintaan.

Toiminnan tarkoitus

Young Chefs Clubin tarkoitus on mahdollistaa nuorille kokeille ammattia tukevia verkostoitumismahdollisuuksia, koulutusta ja vierailuja eri kohteisiin Suomessa. Verkoston ja tapaamisten keskeinen tehtävä on vertaistuki ja kokemusten jakaminen. Toiminnan laajempana tavoitteena on edistää suomalaisen gastronomian sekä alan arvostusta ja tunnettuutta kotimaassa.  Young Chefs Clubin toiminta tarjoaa myös kilpailupolusta innostuneille ja osaaville nuorille kokeille hyvän väylän tutustua kilpailutoimintaan yksilö- tai joukkuetasolla.

Hae jäseneksi

Young Chefs Clubin jäseneksi voi liittyä ottamalla täyttämällä oheisen liittymislomakkeen, ottamalla yhteyttä alueyhdistyksesi puheenjohtajaan tai Suomen Keittiömestareiden Young Chefs Clubin toiminnasta vastaavaan tuutoriin.

Young Chefs Club -hakemuslomake
Alueyhdistysten puheenjohtajien yhteystiedot

Lisätiedot

Riikka Mantila
Young Chefs Club -tuutori
Suomen Keittiömestarit ry
ycc@chefs.fi
+358 44 907 3074

Young Chefs Club, World Chefs 

Young Chefs Club, Sweden