Tietosuojaseloste

1 Rekisterin pitäjä
Suomen Keittiömestarit ry
Finlands Köksmästare ry
www.chefs.fi
Y-tunnus 1800210-0

2 Yhteyshenkilö
Suomen Keittiömestarit ry
Ulla Liukkonen
ulla.liukkonen@chefs.fi
050 352 9006

3 Rekisterin nimi
Suomen Keittiömestarit ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään Suomen Keittiömestarit ry:n jäsenasioiden hoitamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Jäsenen nimi, yhteystiedot, syntymäaika, ammattinimike ja koulutustausta (CV).

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään henkilöltä itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoa ei luovuteta muille osapuolille.

8. Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, pyytää niiden oikaisua tai tietojen poistamista.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden toimenkuvaan se kuuluu.