Suomen Keittiömestarit

Suomen Keittiömestarit

Rakkaudesta ruokaan – yhteistyötä yli rajojen

Suomen Keittiömestarit ry on valtakunnallinen yhdistys, joka toimii Suomessa rekisteröityneiden alueellisten keittiömestariyhdistysten keskusjärjestönä.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsenyhdistystensä ja niihin kuuluvien henkilöjäsenien keskusjärjestönä sekä ammatillisten ja sosiaalisten etujen valvojana. Tavoitteena on edistää ja kehittää jäsenistön ammattitaitoa ja -tietoa, lisätä tietämystä alasta yleensä, sen merkityksestä yhteiskunnalle ja sen eri sidosryhmille sekä edistää yhteistoimintaa alalla toimivien yhteisöjen, yritysten ja yksityisten kesken.

Yhdistyksen keskeinen tehtävä on edistää suomalaista ruokakulttuuria ja korkealaatuista keittotaitoa Suomessa ja ulkomailla. Yhdistys toimii yhteistyössä Suomen kokkimaajoukkueen kanssa.

Suomen Keititömestariyhdistyksen ja alueyhdistysten toimintaa tukevat useat yhteistyökumppanit.

Suomen Keittiömestarit ry on  Pohjoismaiden Keittiömestareiden NKF:n ja Keittiömestareiden Maailmanliiton WACS:n jäsen.

Lisätietoa
Suomen Keittiömestariyhdistyksen hallitus
Alueyhdistykset
Jäseneksi liittyminen
Yhdistyksen säännöt