Kunniajäsenyys

Suomen Keittiömestareiden myöntämät kunniajäsenyydet

Suomen Keittiömestarit voivat nimittää kunniajäsenyyksiä. Kunniajäsenet saavat kaulaansa mitalin sinisessä nauhassa. Kunniajäsenillä on mahdollisuus osallistua yhdistyksen tapahtumiin, mutta heillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Kunniajäsenyyksiä on kolmen tasoisia. Kultainen ja hopeinen kunniajäsenyys tulee valtakunnan tasoiseksi ilman alueellisen jäsenyhdistyksen jäsenyyttä. Pronssiselle kunniajäsenelle osoitetaan myös alueyhdistys kotipaikakseen. Kunniajäsenyyksiä myönnetään erittäin vaativin perustein, sillä ne halutaan pitää ammattikunnan arvokkaimpana huomionosoituksena sen hyväksi tehdystä työstä. Kunniajäsen tulee saamaan jäsenpostia sekä jäsenlehden.

Kultainen kunniajäsenyys myönnetään henkilölle, joka on suuresti vaikuttanut kansallisella tasolla maamme ruokakulttuurin kehittämiseen sekä toiminut ammattikunnan hyväksi. Henkilö voi olla ministeri, kansliapäällikkö tai pääjohtaja.

Hopeinen kunniajäsenyys myönnetään henkilölle, joka on suuresti vaikuttanut kansallisella tasolla maamme ruokakulttuurin kehittämiseen sekä toiminut ammattikunnan hyväksi. Henkilö voi olla virkamies, johtaja tai muuten merkittävä persoona.

Pronssinen kunniajäsenyys myönnetään henkilölle, joka on suuuresti vaikuttanut alueellisella tasolla maamme ruokakulttuurin kehittämiseen sekä toiminut ammattikunnan hyväksi. Henkilö voi olla kunnan- tai kaupunginjohtaja, virkamies, johtaja tai muuten merkittävä persoona.

Kultaisen ja hopeisen kunniajäsenyydet myöntää Suomen Keittiömestarit ry:n hallitus. Pronssisen kunniajäsenyyden myöntää alueyhdistys SKM:n hallituksen suostumuksella.