NKF ja Wacs

Pohjoismainen keittiömestariliitto (NKF)

Suomi on Pohjoismaiden Keittiömestariliiton (Nordisk Kökkenchef Federation NKF:n ) jäsen. Muut jäsenmaat ovat Ruotsi, Norja Tanska ja Islanti. Puheenjohtajana toimii Kristine H. Hartviksen.
NKF:n hallituksessa Suomen edustajina ja varsinaisina jäseninä toimivat jäsenet ovat Ulla Liukkonen ja Petri Selander, varajäsenina Markku Ojala ja Timo Lehtinen.

NKF voi myöntää Cordon Rouge -tunnusmerkin niille ansiokkaille jäsenille, jotka ovat tehneet arvokasta työtä oman maansa yhdistyksen hyväksi. Kansalliset yhdistykset toimittavat liitolle ehdottamiensa jäsenten ansioluettelon (Curriculum Vitae). Pohjoismaisen Keittiömestariliiton hallituksella on oikeus päättää, kenelle kunniamerkki annetaan.

Lisätietoa ammattikuntatunnustuksista
Myönnetyt Cordon Rouge -tunnustukset
Nordicchefs.com

Maailman Keittiömestariliitto (WACS)

Suomi on Maailman Keittiömestariliiton (The World Association of Chefs’ Societies/Wolrdchefs, WACS) jäsen. Suomen Keittiömestareiden kautta jokainen henkilöjäsen kuuluu WACS:iin. WACSin puheenjohtajana toimii Islannin Gissur Gudmundsson.

World Association of Chefs Societies (WACS) on perustettu vuonna 1928. WACS on jaettu  6 eri alueeseen. Suomi kuuluu Pohjois-Eurooppaan (Europe-North), jonka aluejohtajana toimii ruotsalainen Dragan Unic. WACSilla on jäsenenä yli 100 maata, joissa on yli 10 miljoonaa henkilöjäsentä. Jokaisella jäsenmaalla on yksi ääni. WACSilla on maailmanlaajuinen kongressi joka toinen vuosi. Lisäksi vuosittain pidetään muutamia aluekokouksia tai Euroopan aluekokouksia.

Maailman Keittiömestariliiton elinikäinen kunniajäsen tunnustuksen ovat Suomessa saaneet Osmo Norha ja Martti Lehtinen Aucklandissa 2006. Suomea WACSin kokouksessa edustaa keittiömestari Petri Selander.

worldchefs.org