Cordon Rouge -tunnustuksen saajat

Myönnetyt Cordon Rouge -tunnustukset

Cordon Rouge on kunniamerkki, jonka NKF (Nordisk Kökkenchef Federation) voi myöntää niille ansiokkaille jäsenille, jotka ovat tehneet arvokasta työtä oman maansa yhdistyksen hyväksi. Kansalliset yhdistykset toimittavat liitolle ehdottamiensa jäsenten ansioluettelon (Curriculum Vitae). Pohjoismaisen Keittiömestariliiton hallituksella on oikeus päättää, kenelle kunniamerkki annetaan.
Lue lisää  ammattikuntatunnustuksista.

Cordon Rouge on myönnetty seuraaville henkilöille:

Norha Osmo 1972
Tamminen Aili 1977
Markamo Erkki 1981
Mäkelä Eero 1983
Olander Keijo 1984
Hukkanen Karlo 1987
Pohjolainen Jorma 1989
Niemiö Juha 1991
Lilienkampf Harry 1993
Lundqvist Lasse 1997
Haranen Jorma 1999
Lehtinen Martti 1999
Laine Tapio 2001
Kolmonen Jaakko 2003
Ruottinen Sirkka-Liisa 2007
Sandström Jens 2007
Liukkonen Ulla 2011
Ruotsalainen Seppo 2015
Matti Mäkilä 2017
Ari Myllyniemi 2017
Jukka Moilanen 2017
Timo Lehtinen 2017
Markku Lehtinen 2017

Nordicchefs.com