Suomen Keittiömestarit ry:n julkilausuma: Olemme huolissamme suomalaisen ruoantuotannon kehityksestä

Suomen Keittiömestarit ry:n julkilausuma: Olemme huolissamme suomalaisen ruoantuotannon kehityksestä

Julkilausuma, Turku 12.03.2022

Suomen Keittiömestarit ry on kevätkokouksessaan lauantaina 12.03.2022 Turussa ottanut kantaa suomalaiseen ruokatuotantoon ja ovat huolestuneet kentältä kuultuihin uutisiin.

Suomen Keittiömestarit ry on huolissaan suomalaisen ruoantuotannon kehityksestä.

Suomalainen alkutuotanto sijoittuu maailman pohjoisimmille viljellyille aluille, joissa kasvukausi on lyhyt ja intensiivinen. Tuotantoeläinten hyvinvointiin ja eettiseen kohteluun kiinnitetään jo lainsäädäntötasolta tarkasti huomioita, toisin kuin useissa tehotuotannon maissa.

Ruoan turvallisuus varmistetaan loppukäyttäjälle asti tarkasti säädellyn jäljitettävyyden avulla. Näitä tutkitusti maailman puhtaimmissa olosuhteissa ja vastuullisesti tuotettuja raaka-aineita ei pystytä tuottamaan yhtä halvoilla tai samoilla tuotantokustannuksilla kuin suurimmissa maataloustuotannon maissa. Globaali raaka-aineiden ja elintarvikkeiden hintakilpailu kohdistuu kohtuuttomasti nimenomaan alkutuotantoon, jossa kohonneita energia- ja muita tuotantopanoksiin liittyviä kustannuksia on haasteellista tai jopa mahdotonta saada enää edes katettua lopputuotteesta saatavalla hinnalla.

Alkutuotanto arktisissa olosuhteissa ja tuotannon tehokkuusvaatimusten takia edellyttää vahvaa erityisosaamista, pitkäjänteistä tuotannon ja tuotantotilojen kehittämistyötä sekä ylläpitoa, isojen pääomien sitouttamista ja jatkuvaa riskienhallintaa alati vaihtuvissa olosuhteissa.

Jos suomalainen alkutuotanto ajetaan taloudellisen kannattamattomuuden tai muiden syiden takia alas, ei se globaalin ruokakriisin iskiessä toivu ennalleen todellakaan hetkessä, tuskin useammassakaan vuodessa. Edessä olisi mitä todennäköisemmin vähintäänkin pula ihan perusraaka-aineista, mutta epätodennäköisenä ei voida pitää suoranaista säännöstelyäkään. Kotimaisen elintarviketuotannon kriisi vaarantaa ja heikentää suomalaisen ruokaturvan.

Kotimaista elintarviketuotantoa tarvitaan, jos haluamme varmistaa suomalaisille kuluttajille todistetusti ja jäljitettävästi turvalliset ja kestävästi tuotetut raaka-aineet ja elintarvikkeet. Jos haluamme tarjota ruokaa, jonka tuotannon tiedämme sen alkuperän myötä täyttävän kuluttajaa, työvoimaa, ympäristöä ja eläimiä suojelevan suomalaisen lainsäädännön ja elintarvikkeille asetetut standardit.

Kotimaisella tuotannolla varmistamme suomalaista ruokaturvaa globaalien ruokakriisien ja muiden uhkien varalta. Samalla työllistämme ja ylläpidämme suomalaista alkutuotannon sekä elintarvikejalostuksen osaamista. Pystymme osaltamme vaikuttamaan ja toimimaan käyttämämme ruoan osalta ilmastonmuutoksen torjumiseksi kestävän ja eettisen tuotannon ja hävikinhallinnan muodoissa.

Jokainen kuluttaja voi äänestää kukkarollaan, kysyä ja vaatia suomalaista ruokaa ja työtä. Huolta pitää ehdottomasti tuntea. Haluammeko oikeasti olla kiinalaisen riisin, indonesialaisella palmuöljyllä täydennettyjen elintarvikkeiden ja eteläamerikkalaisten sademetsien pohjalle raivattujen suurtilojen tuottaman lihan varassa? Parasta, vastuullista, laadukasta, tunnistettavaa. Haastaa saatavuudellaan, joissakin yhteyksissä myös hinnallaan suhteessa ulkomaisiin tuotteisiin, kun loppukäyttäjä määrittelee ruoasta maksettavan hinnan.

Suomen Keittiömestarit Ry
Markku Ojala
Puheenjohtaja
puheenjohtaja@chefs.fi

Share this Post: