Julkilausuma

Suomen Keittiömestarit Ry

Suomen Keittiömestarit ovat huolissaan alaan kohdistuneista rajuista raaka-aineiden hintojen noususta. Samalla kesällä alkanut energiakriisi ja siitä johtuva sähkön ja kaasun hintojen nousu aiheuttaa alalle huomattavia vaikeuksia jatkaa toimintaa kannattavana. Valtion täytyisi tukea alan toimijoita, jotta he selviävät näistä kasvavista haasteista. Ala on muutenkin kohdannut suuria haasteita viimeisinä kahtena toimintavuotena, johtuen rajoituksista elinkeinossa, ja siitä aiheutuneesta alaa ravistelevasta työvoimapulasta. Tällä hetkellä alan yrittäjät on ajettu loppuun ja moni taistelee selviytyäkseen tulevasta, tai omasta tahdostaan haluaa lopettaa itse toimintansa.

Energiahaasteiden takia on myös mahdollista, että suomalainen ruokatuotanto käy kannattamattomaksi ja Suomessa joudutaan käyttämään entistä enemmän ulkomailta tuotuja elintarvikkeita. Meidän omat puhtaat raaka-aineemme korvataan muualta tulleilla raaka-aineilla. Samalla myös alkutuotannon tekijät kohtaavat samoja haasteita kuin meidän alamme. Tuotannon ylläpito käy mahdottomaksi nykyisellä kulurakenteella.

Alan yrittäjät ja työntekijät tarvitsevat tällä hetkellä kaiken mahdollisen avun ja tuen selviytyäkseen tilanteesta. Suomen Keittiömestarit Ry kehottaakin kaikkia toimijoita ja yksityishenkilöitä mahdollisuuksiensa puitteissa suosimaan kotimaisia, turvallisia ja laadukkaita elintarvikkeita sekä ruokapalveluita.

Myös energia avustuksista ravintoloille ja tuottajille on luotava mahdollisimman pian toimintamalli, että he selviytyvät alaan kohdentuvista haastavista ajoista ylitse.

Suomen Keittiömestarit Ry

Puheenjohtaja

Markku Ojala

puheenjohtaja@chefs.fi

040 7712 817

Share this Post: