Julkilausuma

By Virpi Kulomaa|03.02.2018|Ajankohtaista|0 comments

Suomen Keittiömestarit ry:n julkilausuma

Suomen Keittiömestarit ry otti syyskokouksessaan 2017 Jyväskylässä kantaa ajankohtaiseen aiheeseen.

Ravintola-ala kaipaa lisää työntekijöitä ja kokkipula on koko maan kattava. Keittiömestareiden tavoitteena on sitouttaa alan tutkinnon suorittanut alan töihin ja ehkäistä erityisesti keittiöalan työvoimapulaa. Parhaiten tämä toteutuu yhteistyöllä peruskoulujen ja ammatillisten oppilaitosten kanssa. Työpaikkojen edustajia tarvitaan mukaan jo ammatillisen koulutuksen hakuvaiheessa sekä opintojen alkuvaiheessa innostamaan, kannustamaan ja tuomaan esiin työn sisältöä, osaamisvaatimuksia ja positiivista imua.

Me keittiömestarit jalkaudumme peruskouluihin kertomaan kokin ammatista ja alalle kouluttautumisen mahdollisuuksista. Alueyhdistykset ympäri Suomea suunnittelevat menun yhteistyössä kotitalousopettajien kanssa, huomioiden maakunnan raaka-aineet ja alueelle tyypilliset ruokalajit. Keittiömestarit pukeutuvat kokin ammattiasuun ja ohjaavat oppilaita ruoanvalmistuksessa. Innostamme peruskoulusta valmistuvia hakeutumaan kokin koulutukseen.

Jatkamme työtämme ammatillisessa oppilaitoksissa. Tavoitteena on luoda kokkiopiskelijoille yhteistyöverkostoja ja tukea valmistuvia kokkeja työllistymisessä. Kairest Oy ja keittiömestarit yhdessä vierailevat ammatillisissa oppilaitoksissa kertomassa alasta sekä alalle työllistymisen mahdollisuuksista. Yhteisöllisyyttä vahvistamalla saamme opiskelijat kasvamaan alansa ammattilaisiksi ja tulevan ”kokkiyhteisön” jäseniksi.

Haluamme myös varmistaa tällä hetkellä työssään toimivien kokkien ja keittiömestareiden työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen. Tätä vahvistetaan kehittämällä osaamista ja ohjaustaitoja alueyhdistystoiminnassa. Pitkäjänteinen yhteisöllinen ja ammatillinen toiminta pidentää työuria ja helpottaa kokkipulaa.

Ulla Liukkonen
Puheenjohtaja
Suomen Keittiömestarit ry.
ulla.liukkonen@chefs.fi
050 352 9006

Share this Post: